ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için de vazgeçilmezdir.  Ülkemizde ve dünyada sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak ve fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğini, sera gazı etkilerini/iklim değişikliklerini azaltmak amacıyla rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, hidrojen ve dalga gibi yenilenebilir-alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Ayrıca, birincil enerji kaynakları açısından ülkemizin büyük oranda dışarıya bağımlı olması ve bu oranın giderek artması, enerji sorununun ülkemiz için daha da önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle, tüm dünyada ve Türkiye’de enerji kaynaklarının çok daha verimli ve etkin olarak kullanılabilmesi, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği ve enerji maliyeti alanlarında çalışabilecek nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle Enerji Sistemleri Mühendisliği önümüzdeki yıllarda en çok aranılan mühendislik dallarından biri olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nın amacı, nükleer enerji dahil tüm konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında, özellikle yenilenebilir-alternatif enerjilerin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlanması ve yönetimi, sürdürülebilirlik, kayıpların en aza indirilmesi, yeni kaynaklar ve üretim yöntemleri üzerinde çalışacak Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak iş bulmaktadırlar.   Enerji sistemleri mühendisleri, enerjinin kullanıldığı tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, inşaat sektöründe, güç santralları ve enerji üretim yerlerinde çalışmakta, enerji taşınım sistemleri, tesisat tasarım ve çizim işleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma cihaz ve ekipmanlarının üretimi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar. Ayrıca, ülkemizin ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, biyoenerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapan bir çok özel sektör kuruluşunda da istihdam edilmektedirler. Önümüzdeki yıllarda nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ve bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi ile iş sahalarının daha da genişlemesi beklenmektedir. Enerji Verimliliği (ENVER) Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir mühendis çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış mühendislere ihtiyaç duyulacaktır.

Enerji sistemleri mühendislerinin çalışabileceği başlıca kurum ve kuruluşlar şunlardır: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Enerji Ajansları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), Devlet Su İşleri (DSİ),Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) – Enerji Araştırma Enstitüsü, TEMSAN, BM Hidrojen Enstitüsü, Taş Kömürü İşletmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları (TCDD), özel sektör enerji üretim ve dağıtım şirketleri ( Enerji- SA, Koç Enerji, Zorlu Enerji, Enka Enerji, Akenerji vb.).
Enerji sistemleri mühendisleri isterlerse daha sonra Eğitim Formasyon derslerini alarak MEB’nın Endüstri Meslek ve Teknik Liselerine Teknik Öğretmen olarak atanabilmektedirler. Girişimci ruhlu enerji sistemleri mühendislerinin binalarda ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesi amacıyla kendi proje bürolarını açmaları da mümkündür.  Kaynak : http://www.parlakbirgelecek.com/7

NOT : Günümüzde mühendisliğinelektrikinşaatkimya ve makine olmak üzere 4 ana daldan oluştuğu kabul edilmektedir. 

paylaş...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.