Psikoloji Bölümü Hakkında…

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HAKKINDA HER ŞEY

Nedir : Psikoloji, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen sosyal bilim dalıdır.

Amacı : Psikoloji Ana Dalı’nın amacı, insanların davranış, tutum ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere hakim ve hemen her sektörde çalışabilecek bilgili ve nitelikli Psikologlar yetiştirmektir.

Kimler bu bölümde başarılı olabilir?

Meraklı ve gözlem yapmayı seven, çok okumaktan ve yazmaktan keyif alan, her tarzdan insana veya sosyal gruba tarafsız ve objektif bir şekilde yaklaşabilen, sabırlı, anlayışlı ve empati yeteneği kuvvetli kişiler psikolojide başarılı olabilir.

Psikolojinin Bazı Alt Dalları

Deneysel Psikoloji : Deneysel psikoloji çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir.  Deneysel psikoloji, psikolojiye doğa bilimi olarak bakmakta ve onu deneysel yöntemlerle anlamaya çalışmaktadır. Deneysel psikologlar nöroloji, gelişimsel psikoloji, duyarlık,  algılama,  bilinçlilik,  öğrenme, bellekdüşünme ve dil konularında araştırmalar yapmışlardır. Deneysel psikolojinin günümüzdeki ilgi alanları ise motivasyonduygu ve toplumsal psikolojidir.

Sosyal Psikoloji :Sosyal psikologlar insanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal çevrelerinden nasıl etkilendikleriyle ilgilenirler.  Sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda çalışırlar. Ancak son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak çalışmaktadırlar.

Gelişim Psikolojisi : Gelişim psikologları yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışırlar. kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren diğer kurumlarda, hastane ve kliniklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler. Huzurevleri ve diğer merkezlerdeki yaşlıların belirlenen hedeflere yönlendirilmeleri, yetiştirme yurdu ve bakımevlerinde ergen ve gençlere uygulanan programların değerlendirilmesi türünde faaliyetleri de yürütürler.

Klinik Psikoloji : Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluğu olan bireylerin, yaşadıkları sorun bağlamında psikolojik açıdan değerlendirmelerini yapar, bu kişilere uygulanan psikolojik tedavi süreçlerinin içinde sorumluluk alırlar. Klinik psikologların ilgilendikleri sorunlar, gelişim dönemleriyle ilgili kısa süreli gelişimsel krizlerden (ergenlikteki başkaldırı ve orta yaşta kendilik değerindeki düşme gibi) fobi, depresyon ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisine kadar değişebilmektedir.

Endüstri/Örgüt Psikolojisi : Endüstri ve Örgüt Psikolojisi psikolojinin çalışma ile ilgili olan her şeyi kapsayan alt dalıdır. Endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak;nitelikli adayları tanımlamak,seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. Örgüt psikolojisinde çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderler yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği yüksek,  Konuşma, ikna etme ve yönlendirme becerisine sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,  Hızlı düşünebilen,
 • Empati becerisi gelişmiş,  Sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, pozitif düşünen ve sorumluluk sahibi,
 • İnsan davranışlarını ve düşünce kalıplarını bilen,  Psikolojik değerlendirme yapabilen
 • Problemlerin kökeninin farkına varan ve sorunlara alternatif çözümler bulabilen,
 • Aktif dinleme becerisi olan,   Gözlemleme becerisi olan,   Yargılayıcı olmayan,
 • Bilgileri gizli tutabilen ve sır saklayabilen,  Stres ve baskı altında çalışabilen bireyler olmalılardır.

Görevler

Psikologlar klinik psikoloji, suçlu psikolojisi, genç ve ergen psikolojisi, spor psikolojisi ve endüstriyel- örgütsel psikoloji gibi spesifik alanlarda uzmanlaşabilirler. Genel olarak görevleri şunlardır:

 • Danışanların duygusal yaşamı, hayat tarzı ve davranış sorunlarını değerlendirir,
 • Görüşme ve gözlem teknikleri ile danışanların sorunlarını keşfeder,
 • Danışanı ile tedavi ve terapi yöntemlerini belirler,
 • Bireyler ve gruplar ile çalışarak performans yükseltme, verimli çalışma programları hazırlar,
 • Danışanların sorunlarını, becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla çeşitli testler uygular,
 • Danışanların sosyal becerilerini geliştirmeye;öfke yönetimi, davranış kontrolü sağlamasına yardımcı olur,
 • Bireylerin/grupların duygusal ve davranışsal sorunlarını tanımlamaya, anlamaya, çözüm yolları bulmaya çalışır,
 • Danışanların zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını tanımlar ve teşhis koyar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Psikolojinin uygulama alanları iki ana başlıkta ele alınmaktadır: Psikoloji alanında uzmanlaşmadan yapılabilecek kariyerler veya bu alanda uzmanlaşmaya devam ederek yapılacak alanlar. Psikologlar ağırlıklı olarak kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, sağlık kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli banka ve diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, engelli eğitim okulları, hapishaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, sürücü psikoteknik değerlendirme merkezlerinde çalışmaktadırlar. Psikolog unvanıyla devlet memuru olarak hastanelerde çalışmaları da mümkündür. Bu kadrolar genellikle bir uzmanın (klinik psikolog ya da psikiyatrist) yardımcısı olarak kişilik ya da zeka testleri yapmak gibi görevleri içermektedirler. Klinik Psikoloji, Endüstriyel-Örgütsel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi gibi uygulama alanları için lisans eğitimiyle sağlam bir altyapı oluşturduktan sonra yüksek lisans yoluyla uzmanlaşmak gerekmektedir.

Psikoloji Mezunları Hangi Pozisyonlarda Çalışıyor?

Psikoloji mezunlarının çalıştıkları alanların başında sağlık ve bakım hizmetleri, insan kaynakları, eğitim ve araştırma geliyor. Bunları ise girişimcilik, danışmanlık, medya ve iletişim ile satış takip ediyor.

Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmam gerekli mi:Psikoloji alanında lisans eğitimini bitirdiğinizde, diplomanızda yazacak olan “psikoloji mezunu” ifadesi olacaktır.“Psikolog” unvanı almanız için, psikoloji alanında yüksek lisans yapmanız/psikolojinin alt alanlarından birinde uzmanlık almanız gerekmektedir.

Yüksek lisans yapmadan nerelerde çalışabilirim :  Psikoloji bölümü mezunları her hangi bir alt alanda uzmanlaşmadan da çok farklı alanlarda çalışabilirler. İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler, Pazar ve piyasa araştırmaları, bilişim, finans, reklamcılık, eğitim sektörleri bu alanlara bazı örneklerdir. Lisans eğitimi sonucunda alınan psikolog unvanıyla devlet memuru kadrolarında da çalışmak mümkündür.

“Klinik psikolog” ile “psikoterapist” arasındaki fark

 “Klinik psikolog,” psikolojinin bir alt alanı olan klinik psikoloji alanında uzmanlık sahibi olanların kullanabildiği bir unvan olup bilimsel yeterliği ifade eder. “Psikoterapist” ise psikolojinin klinik uygulamalarında veya psikiyatride bilimsel yeterliğin yanı sıra uygun terapi eğitimleri ve süpervizyon süreçlerini tamamlayarak terapi uygulama yeterliği kazanan bireyler tarafından kullanılabilecek bir unvandır. Bu anlamda her klinik psikolog için terapi uygulamada yeterliğe sahip olduğu sonucunun çıkarılamayacağı açıktır.

Niçin İngilizce Hazırlık Okumalıyım?

*Yeni ve güncel kaynaklara ulaşabilmek araştırma, ödev ve projeleri yapabilmek *Dünyanın farklı yerlerinden psikoloji öğrencileriyle akademik ve sosyal anlamda paylaşımlarınızı artırabileceğiniz organizasyonlara katılabilmek.*Uluslararası öğrenci değişim programlarından daha etkili biçimde yararlanabilmek* Mezuniyetinizden sonra yurt içinde/yurt dışında lisansüstü eğitime devam şansınızı artırmış olacaksınız.

2018 -2019 Yılına dair Bazı Üniversitelere Ait  Puan ve Sıralama Bilgisi

ÜniversitePuan T.2018 Taban P.2018 başarı S.2019 Taban P.2019 Başarı S.
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İng.(Burslu)EA470,7811048483,682915
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)EA493,399423483,372930
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)EA467,561158479,7331.084
ODTÜEA438,1573447455,752772
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEA416,4949244429,9497807
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBULEA404,01115542419,0012.553
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)EA391,86123825404,18122.264
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)EA365,25550448375,6153.601
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNV. (İ.Ö)EA353,64065971356,7383.662
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)EA348,48173.790357,7581.902

Kaynaklar : https://www.psikolog.org.tr , osym.gov.tr, hacettepe.edu.tr, https://psikoloji.ieu.edu.tr/)                           

  Nurcan ÖRDEK

(İş ve Meslek Danışmanı)

paylaş...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.