ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli şekilde üretim ve dağıtımı, makine, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve yönetilmesi ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesi ile ilgili bir mühendislik disiplinidir.
En genel ve çağdaş tanımıyla Endüstri Mühendisliği ilgi alanına bütün örgütlü insan etkinlikleri girmektedir ve bunlar arasında, bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insan ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelmektedir. Endüstri Mühendisliği imalat sanayinin yanı sıra hizmet sektörüne ve ekonomik planlama, savunma, genel ve yerel kamu yönetimi gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunmaktadır.
Günümüzde, rekabet ortamının gelişmesi nedeniyle firmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için daha verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran endüstri mühendislerinin önemi artmaktadır.
Endüstri Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, hammadde, makine, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımını gerçekleştiren, etkin ve verimli işleyişini sağlayan bilgili ve nitelikli Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümleri

Endüstri mühendisliği birçok bilim dalını ve branşı barındırmaktadır.  Bunlardan bir kısmı

İstatistik bilimi

Üretim Planlama

Yöneylem araştırması

Üretim ve Metot Mühendisliği

Yazılım Programlama

Kalite Yönetimi

Bilgi ve enformasyon teknolojileri

Çalışma Alanları

Endüstri mühendisi, diğer mühendislerin hazırladıkları ürünlerin ne zaman, nerede, nasıl ve ne kadar çalışacağını tasarlamaktadır. Çalışma alanı oldukça gelişmiş bir meslektir. Bu alanlardan bazıları,

Danışmanlık ve eğitim

Mühendislik Ekonomisi

Deney Tasarımı

Mühendislik Yönetimi

Lojistik

Tesis Planlaması

Yalın Üretim

Ergonomi

Üretim Yazılımları

Bakım

Malzeme Yönetimi

Sistem Analizi

Üretim ve Stok Kontrolü

Yöneylem araştırması

Proje yönetimi

Kalite / ISO 9000 / ISO 14000

Verimlilik yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi

Üzerim kaynakları planlaması

İş etüdü

Pazarlama satış

paylaş...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.